Konktaktné údaje

  • Jana Stavrovská
  • Kozmetická poradkyňa, vizážistka
  • Štúdio krásy a zdravej výživy
  • hotel Echo, Prešovská 39, Bratislava
  • +421 911 615 274
  • Web : www.marykay.sk/JanaStavrovska